3-2-1 ŠTART (2. kolo) - výsledky a zhodnotenie

Facebook icon

Druhé kolo podujatia 3-2-1 ŠTART, ktoré sa konalo 3. a 4. júna 2023, nám prinieslo ďalší plavecký zážitok. Na tomto podujatí sme privítali 232 talentovaných a odhodlaných plavcov, ktorí sa zapojili do súťaže zo 14 plaveckých klubov zo Slovenska.

Chceli by sme sa srdečne poďakovať všetkým účastníkom za ich skvelé výsledky. Veríme, že toto podujatie vás posunulo o krok vpred.

Chceli by sme tiež vyjadriť vďaku všetkým, ktorí nám pomohli pri organizácii tohto podujatia. Bez vášho nasadenia by sme nedokázali poskytnúť takýto kvalitný a dobre zorganizovaný zážitok pre našich plavcov. Každý dobrovoľník, tréner, rodič a člen nášho tímu vytvoril skvelú atmosféru a prispel k úspechu podujatia.

Taktiež by sme radi vyjadrili našu vďaku sponzorom, ktorí nám poskytli svoju podporu a finančnú pomoc.

Ako bonus pre všetkých plaveckých nadšencov, máme radosť oznámiť, že v októbri sa bude konať tretie kolo podujatia 3-2-1 ŠTART. Dúfame, že sa vám druhé preteky tejto série páčili, a že sa k nám všetci vrátite s ešte väčším zápalom a energiou. Budeme radi, keď vás opäť uvidíme!« späť