CHILDREN CUP

ORANŽOVÁ FARBA umožnila štart iba 182 pretekárom

  Aktualizácia: 27.9.2021: Covid verziu 2021 podujatia ORCA CHILDREN CUP máme úspešne za sebou. Výsledky z podujatia nájdete v prílohe. ĎAKUJEME :)   Aktualizácia 23.9.2021: V štartovej listine covid verzie "ORCA CHILDREN CUP 2021", vzhľadom na oranžovú farbu Bratislavy, evidujeme 182 športovcov zo 17 plaveckých klubov.  Podujatie (BEZ DIVÁKOV v režime OTP) sa uskutoční na KP Pasienky v Bratislave už tento víkend, 25.- 26.9.2021. !! Rodičia a fanúšici plaveckých športov musia teda zostať fandiť doma !!   ONLINE VÝSLEDKY https://live.swimrankings.net/30716/   ONLINE STREAM  25. 9. 2021 / 09.00 : https://youtu.be/9eLDLB9vfOE 25 .9.2021 / 14.00 : https://youtu.be/As5v78V84xY 26. 9..2021 / 09.00 :  https://youtu.be/HaoycqO90u4 26. 9. 2021 / 14.00 : https://youtu.be/ovkevrlNMKY   9.9.2021 Pozývame Vás na medzinárodného plaveckého mítingu ORCA CHILDREN CUP, ktorý sa uskutoční 25. - 26. 9. 2021 na 50m bazéne KP Pasienky.  COVID-ová verzia propozícií na rok 2021 umožňuje štart VŠETKÝM ŠPORTOVCOM, čo znamená, že radi na ORCA CHILDREN CUPe privítame aj "VEĽKÉ DETI" juniorských a seniorských ročníkov :)   Ďalšie informácie k podujatiu budeme pridávať postupne.
27.09.2021

Podujatie ORCA CHILDREN CUP 2020 zrušené / Event ORCA CHILDREN...

Vážení športoví priatelia, Dear sports friends,    Na základe aktuálnej situácie, ohľadom preventívnych opatrení šírenia sa COVID-19 a obmedzovaniu počtu účastníkov hromadných podujatí  na Slovensku, dňa 20.8.2020 na svojom zasadnutí Rada Plaveckého klubu ORCA Bratislava rozhodla, že Plavecký klub ORCA Bratislava ruší 2. kolo podujatia ORCA CHILDREN CUP, ktoré sa malo konať v termíne 25. – 27.9.2020.  Based on the updated current situation, regarding the preventive measures against spreading COVID-19 and restricting the number of participants of mass events in Slovakia, the Council of the Swimming Club ORCA Bratislava at its meeting on August 20th, 2020 made a decision that the Swimming Club ORCA Bratislava is cancelling 2nd round of the event ORCA CHILDREN CUP, which was supposed to be held from 25th to 27th September 2020.  „Cieľom podujatia ORCA CHILDREN CUP má byť poskytnutie medzinárodnej možnosti zmerania si síl a získavania skúseností plavcov žiackych kategórii, čo by v prípade konania sa podujatia v mesiaci september a výhľadovo aj do konca roku 2020, by bolo v rozpore s obmedzením štartu plavcom zo zahraničia s ohľadom na zoznam menej rizikových krajín ako aj obmedzením štartu počtu plavcov s ohľadom na obmedzované počty účastníkov pri hromadných podujatiach. “The aim of the event ORCA CHILDREN CUP should be providing the international possibilities to compare and measure the strengths and gain the experiences of swimmers in the junior categories, what would be in conflict and contradiction of restrictions concerning starting of swimmers from abroad considering the list of less risky countries and also restrictions in view of the number of swimmers starts regarding the limited numbers of participants at mass events if the event was held in the month of September and with plans ahead by the end of the year 2020 as well.    Veríme, že ORCA CHILDREN CUP si nájde svoje miesto v termínovej listina aj v nasledujúcich rokoch a bude písať svoju úspešnú históriu, tak ako jeho veľký brat ORCA CUP. Vidíme sa v roku 2021.“  We believe that ORCA CHILDREN CUP will find its place in the list of events also in the following years and will soon write its successful history as its big brother ORCA CUP. See you all in 2021.“    Irena Adámková predseda PK ORCA Bratislava Chairman Swimming Club ORCA Bratislava   
21.08.2020

VÝSLEDKY / RESULTS ORCA CHILDREN CUP 2020

ORCA CHILDREN CUP úspešne skončil. Výsledky z podujatia nájdete v prílohe. Ďakuje všetkým účastníkom a najmä našim partnerom a ľuďom, ktorí sa podieľali na jeho organizácii :)    
11.02.2020

ORCA CHILDREN CUP napíše svoju 1. kapitolu

  Už v piatok sa v dlhom bazéne v bratislavskej plavárni Pasienky začne  1. ročník medzinárodného mítingu ORCA CHILDREN CUP (7. - 9. februára). Záujem zúčastniť sa na pretekoch pôvodne prejavilo rekordných 472 plavcov z 4 krajín sveta. Po odhláškach (deadline 4.2.2020) sa na štart postaví 408 detí. Štartovú listinu ako aj ostatné súvisiace dokumenty nájdete v prílohe :)
04.02.2020

ORCA CHILDREN CUP

07. - 09.02.2020 sa na 50m bazéne KP Pasienky uskutoční  I. ročník medzinárodného plaveckého mítingu ORCA CHILDREN CUP. Zúčastnia sa ho plavci zo 4 krajín. Bližšie info v prílohe.
29.01.2020

Stránky

Subscribe to CHILDREN CUP