Stanovy Plaveckého klubu ORCA Bratislava účinné k 8.7.2016