ORCA CUP 2023

Facebook icon

Tohtoročný 24. ročník ORCA CUP-u je opäť najväčšou plaveckou súťažou na Slovensku. Vraciame sa na úroveň najobsadenejšieho ročníka, ktorý bol v roku 2019.

Tento rok sa do súťaže prihlásilo celkovo 889 plavcov a plavkýň zo 70 klubov z 8 európskych krajín. Na účastníkov čaká ako vždy nabitý program, ktorý je tradične rozdelený na dopoludňajší blok rozplavieb a popoludňajší finálový blok. V piatok a v sobotu sa uskutočnia aj preteky pre najmladších plavcov, ktoré vyplnia prestávku medzi uvedenými blokmi. Celý súťažný program bude vysielaný na youtube.

Tradíciou ORCA CUP-u boli vždy hviezdy podujatia. Tento rok sa vrátime do minulosti. Osobnosťou tohtoročnej súťaže bude Miloslav Roľko, ktorý bude odovzdávať medaily najmladším súťažiacim a nájde si čas aj na autogramiádu. O tom, vám však prinesieme samostatný článok.

-----

This year's 24th edition of the ORCA CUP is again the biggest swimming competition in Slovakia. We are returning to the level of the busiest edition which was in 2019.

This year a total of 889 swimmers and swimmers from 70 clubs from 8 European countries have been registered. As always, the participants will have a busy program traditionally divided into a morning heats session and an afternoon finals session. On Friday and Saturday, there is also a competition for the youngest swimmers, which will fill the break between the above-mentioned sessions. The entire competition program will be streamed on youtube.

The tradition of ORCA CUP has always been the star of the competition. This year we will return to the past. The celebrity of this year's competition will be Miloslav Roľko who will present medals to the youngest competitors and even take time for an autograph session. We will bring you a separate article about this.

Informácie pre kluby | Information for clubs

  • Pre všetkých účastníkov je pripravený tréning vo štvrtok 04.05.2023 od 18:00 - 19:00. | Training for all participants is possible on Thursday 04.05.2023 from 18:00 - 19:00.
  • Vzhľadom na vysoký počet účastníkov bolo dopoludňajšie plávanie rozdelené podľa kategórií (K1,K2,K3); nedeľa (K1,K2,K3-K5). | Due to the high number of participants, the morning warm-ups have been split by category (K1,K2,K3); Sunday (K1,K2,K3-K5).
  Piatok | Friday Sobota | Saturday Nedeľa | Sunday
Rozplavánie | warm-up K4,K5  - - 07:50 - 08:10
Rozplavánie | warm-up K3 07:50 - 08:10 07:50 - 08:10 07:50 - 08:10
Rozplavánie | warm-up K2 08:10 - 08:30 08:10 - 08:30 08:10 - 08:30
Rozplavánie | warm-up K1 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00 08:30 - 09:00
  • Odhlášky sú možné iba do utorka 02.05.2023 08:00 hod. | Withdrawals are possible until Tuesday 02.05.2023 08:00


« späť