Potvrdenie prihlášok / Entry confirmation

Facebook icon
ORCA CUP 2017

Na XIX. ročník medzinárodného plaveckého míting ORCA CUP 2017 sa prihlásilo 912 plavcov z 15 krajín: AUT-BEL-CRO-CZE-GBR-GEO-HUN-LAT-LTU-POL-RUS-SLO-SRB-SUI-SVK.

912 swimmers from 15 countries will participate in the XIX. Orca Cup: AUT-BEL-CRO-CZE-GBR-GEO-HUN-LAT-LTU-POL-RUS-SLO-SRB-SUI-SVK.

 

Info:

Odhlášky / Withdrawals:

Termín pre zaslanie odhlášok zo súťaže je do 2.05.2017 do 8:00. Odhlášky po tomto termíne budú spoplatnené ako prijaté štarty

Due date for withdrawals is May 2rd, 2017 08:00 hours. After this deadline, all entered entries must be paid for

 

Štartovné / Entry fee:

5€/štart v prípade ak je prihláška v lenexe, 6€/štart v inom formáte

Štartovné musí byť zaplatené bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej Plaveckým klubom ORCA Bratislava. Faktúry budú vystavené 2.5.2017. Každý účastník (národná federácia, klub alebo oddiel) sa musí preukázať dokladom o zaplatení štartovného. Doklad o zaplatení štartovného zašlite emailom na orcacup@orcabratislava.sk alebo ho predložte pri prezentácii.

názov účtu: Plavecký klub ORCA Bratislava

číslo účtu v tvare IBAN: SK90 0200 0000 0023 0905 3257

BIC:SUBASKBX

text: skratka klubu

 

5€ entries in lenex file format, 6€ entries in diferent format

The payment of the entry fee mustbe done via bank transfer upon receiving the invoice from Swimming club ORCA Bratislava. The invoice will be issued on May 2th, 2017. Each participant (National Team, or Club) must provide proof of payment of the start fee. The proof maybe sent via email to orcacup@orcabratislava.sk or during the presentation before competition.

accountname: Plavecký klub ORCA Bratislava

bank accountnumber IBAN: SK90 0200 0000 0023 0905 3257

BIC:SUBASKBX

text: messagefor recipient

 

Tréning / Training session:

5.5.2017 od 18:00-19:30. Tréning je otvorený pre všetkých účastníkov XIX. ročníka ORCA CUP.

5.5.2017 from 18:00-19:30. The training is open to all participants.

 

Vyplavávací bazén / Warm-downvenue:

Krytá plaváreň Pasienky, Junácka 4, 831 03 Bratislava 25m bazén, 4 dráhy, hladké steny:

5.5.2017 a 6.5.2017:                      9:30-12:30, 17:00-18:30

7.5.2017:                                        9:30-12:30

Swimming pool Pasienky, Junácka 4, 831 03 Bratislava, Slovakia indoor 25m pool, 4 lanes, smooth turning walls:

5.5.2017 and 6.5.2017:                  9:30-12:30, 17:00-18:30

7.5.2017:                                        9:30-12:30

 

Seminár / Seminar:

4.5.2017, 13:00 – 16:00 h.

Seminár pre trénerov, plavcov  a priaznivcov plávania: Tréningové metódy stredných tratí a tréning pre polohové preteky

Seminar for coaches, swimmers and everyone else: Middle distance training methods and training for individual medey

 



« späť