ORCA CUP

ŠTARTOVÁ LISTINA / START LIST

Prípravy na medzinárodný plavecký míting ORCA CUP 2019 vrcholia. Preparations for international swim meeting ORCA CUP 2019 are going to finale. Po spracovaní odhlášok (uzávierka bola 23.4.2019 o 08.00 hod.) už vieme, že štartová listina obsahuje mená 847 pretekárov z 8 krajín: AUT-CZE-HUN-RUS-SLO-SRB-SVK-UKR. After processing the withdrawals, we now know, that the start list contains the names of 847 swimmers from 8 countries:  AUT-CZE-HUN-RUS-SLO-SRB-SVK-UKR.  
23.04.2019

Potvrdenie prihlášok / Entry confirmation

Na XXI. ročník medzinárodného plaveckého míting ORCA CUP 2019 sa prihlásilo 1188 plavcov /rekord podujatia/ z 8 krajín: AUT-CZE-HUN-RUS-SLO-SRB-SVK-UKR. 1188 swimmers from 8 countries will participate in the XXI. Orca Cup / record events/ : AUT-CZE-HUN-RUS-SLO-SRB-SVK-UKR.   Info: Odhlášky / Withdrawals: Termín pre zaslanie odhlášok zo súťaže je do 23.4.2019 do 8:00. Odhlášky po tomto termíne budú spoplatnené ako prijaté štarty Due date for withdrawals is April 23rd, 2019 08:00 hours. After this deadline, all entered entries must be paid for   Štartovné / Entry fee: 6€/štart Štartovné musí byť zaplatené bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej Plaveckým klubom ORCA Bratislava. Faktúry budú vystavené 24.4.2019. Každý účastník (národná federácia, klub alebo oddiel) sa musí preukázať dokladom o zaplatení štartovného. Doklad o zaplatení štartovného zašlite emailom na orcacup@orcabratislava.sk alebo ho predložte pri prezentácii. názov účtu: Plavecký klub ORCA Bratislava číslo účtu v tvare IBAN: SK90 0200 0000 0023 0905 3257 BIC:SUBASKBX text: skratka klubu   6€ / entries The payment of the entry fee mustbe done via bank transfer upon receiving the invoice from Swimming club ORCA Bratislava. The invoice will be issued on April 24rd, 2019. Each participant (National Team, or Club) must provide proof of payment of the start fee. The proof maybe sent via email to orcacup@orcabratislava.sk or during the presentation before competition. accountname: Plavecký klub ORCA Bratislava bank accountnumber IBAN: SK90 0200 0000 0023 0905 3257 BIC:SUBASKBX text: messagefor recipient   Tréning / Training session: 25.4.2019 od 18:00-20:00. Tréning je otvorený pre všetkých účastníkov XXI. ročníka ORCA CUP. 25.4.2019 from 18:00-20:00. The training is open to all participants.   Vyplavávací bazén / Warm-downvenue: Krytá plaváreň Pasienky, Junácka 4, 831 03 Bratislava 25m bazén, 4 dráhy, hladké steny: 26.4.2019 a 27.4.2019:                      9:30-12:30, 17:00-18:30 28.4.2019:                                          9:30-12:30 Swimming pool Pasienky, Junácka 4, 831 03 Bratislava, Slovakia indoor 25m pool, 4 lanes, smooth turning walls: 26.4.2019 and 27.4.2019:                  9:30-12:30, 17:00-18:30 28.4.2019:                                          9:30-12:30    
09.04.2019

ORCA CUP 2019

Pozývame Vás na XXI. ročník medzinárodného plaveckého mítingu ORCA CUP, ktorý sa uskutoční 26. - 28. 4. 2019 na 50m bazéne KP Pasienky. Hviezdou ORCA CUP 2019 bude maďarský plavec LÁSZLÓ CSEH, ktorý si doteraz z vrcholných podujatí vyplával 74 medailí (6 z OH, 17 z MS, 48 z ME a 3 z LSU).  
28.03.2019

VÝSLEDKY / RESULTS ORCA CUP 2018

ORCA CUP 2018 skončil. Ďakuje všetkým účastníkom a najmä ľuďom, ktorí sa podieľali na jeho organizácii :)  
06.05.2018

ORCA CUP 2018 ONLINE

online výsledky: https://www.swimrankings.net/services/CalendarFile/20371/live/   4.5.2018: 17.00 - 19.30 hod. 5.5.2018: 17.00 - 19.30 hod. 6.5.2018: 14.30 - 17.00 hod. LINK NA ONLINE STREAM (windows, android)    LINK NA ONLINE STREAM (iphone a android) ARCHÍV ORCA CUP 2018
02.05.2018

Stránky

Subscribe to ORCA CUP