Registrácia členov ORCAB na rok 2021

Žiadame všetkých plavcov skupín TOP1, TOP2, Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, Š, P1, P2, P3, P4  ako aj športových odborníkov /trénerov, rozhodcov, .../, aby najneskôr do 15. 1. 2021 zaplatili registračný poplatok za rok 2021 do Plaveckého klubu ORCA Bratislava a Slovenskej plaveckej federácii.

 

INFO k platbám:

 

Platba č. 1

ročný registračný poplatok za Plavecký klub ORCA Bratislava za rok 2021  vo výške 2,- EUR

účet: Plavecký klub ORCA Bratislava

číslo účtu: SK62 8330 0000 0024 0185 1091

variabilný symbol: 2021

poznámka pre prijímateľa: registrácia ORCAB, meno a priezvisko športovca alebo športového odborníka

 

Platba č. 2

ročný registračný poplatok do Slovenskej plaveckej federácie za rok 2021  vo výške:

2,- EUR pre ročníky narodenia 2013 a mladší

10.- EUR pre ročníky 2012 až 1959

2,- EUR pre ročníky 1958 a staršie

/Registrácia do SPF sa vykonáva prostredníctvom klubu a registračné poplatky do SPF uhrádza klub na základe faktúry vystavenej klubu zo strany SPF/

účet: Plavecký klub ORCA Bratislava

číslo účtu: SK62 8330 0000 0024 0185 1091

variabilný symbol: 2021

poznámka pre prijímateľa: registrácia SPF, meno a priezvisko športovca alebo športového odborníka

 

Veríme, že to všetci zvládnete obratom, najneskôr však do 15.1.2021!

 

 « späť