Čas na Vašu registráciu pod PK ORCA Bratislava a SPF na rok 2024 !

Facebook icon

Žiadame všetkých plavcov športových skupín Š, Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, športovej prípravky ŠP1, ako aj športových odborníkov /trénerov, rozhodcov, .../, aby najneskôr do 15. 1. 2024 zaplatili registračné poplatky na rok 2024 do Plaveckého klubu ORCA Bratislava a Slovenskej plaveckej federácii

ročný registračný poplatok do Plaveckého klubu ORCA Bratislava na rok 2024  vo výške:

Ročník narodenia 2016 a mladší 2015 až 1964 1963 a staršie
Registračný poplatok 2 EUR 10 EUR 2 EUR

ročný registračný poplatok do Slovenskej plaveckej federácie na rok 2024 (pozor zmena platná od 1.1.2024: https://mediamanager.ws/media/pages/s/swimmsvk.sk/2023/12/sadzobnik-popl...) vo výške:

Ročník narodenia 2016 a mladší 2015 až 1964 1963 a staršie
Registračný poplatok 4 EUR 20 EUR 4 EUR

/Registrácia do SPF sa vykonáva prostredníctvom klubu a registračné poplatky do SPF uhrádza klub na základe faktúry vystavenej klubu zo strany SPF/

 

INFO k úhrade registračných poplatkov:

účet: Plavecký klub ORCA Bratislava

číslo účtu: SK62 8330 0000 0024 0185 1091

suma:

6 EUR (2 ORCAB + 4 SPF) pre ročníky narodenia 2016 a mladší

30 EUR (10 ORCAB + 20 SPF) pre ročníky 2015 až 1964

6 EUR (2 ORCAB + 4 SPF)  pre ročníky 1963 a staršie

variabilný symbol: 2024

poznámka pre prijímateľa: registrácia ORCAB a SPF 2024, meno a priezvisko športovca alebo športového odborníka

 

Veríme, že to všetci zvládnete obratom!« späť