Súčasný rozpis tréningov bude platiť až do 30.9.2020!

Facebook icon

MŠVVaŠ SR aktualizovalo Usmernenie MŠVVaŠ SR, podľa ktorého sa telesná výchova realizuje jedine v exteriéri a telocvične ako aj ostatné priestory pre šport (napr. bazén, posilňovňa) sa po novom nemôžu využívať až do 30.9.2020.

Do našich školských bazénov teda naši najmladší plavci môžu skočiť až 1.10.2020.

Z uvedeného dôvodu bude súčasný rozpis tréningov platný až do 30.9.2020 !

Zároveň Vám v prílohe pripájame rozpis tréningov od 1.10.2020, ktroý zohľadňuje súčasné platné obmedzenie UVZ SR (obmedzenie kapacity bazénu na 50%), na základe ktorého bude musieť na školských bazénoch k deleniu niektorých tréningových skupín pri plaveckých tréningoch na 2 podskupiny. Rozdelenie na podskupiny Vám oznámia Vaši tréneri.

 

Vzhľadom na začiatok plaveckých prípraviek až od 1.10.2020 (prebiehajú iba dobrovoľné suché tréningy), suma Vami odvedených príspevkov na činnosť sa automaticky prenesie do ďalšieho mesuaca a v mesiaci október už uhradíte iba rozdiel mesačného príspevku na činnosť.

 

Pri nastavovaní mesačných trvalých príkazov nezabudnite na fakt, že od 1.9.2020 nastala zmena bankových účtov pre zasielanie platieb súvisiacich s našou činnosťou:

Účet: SK62 8330 0000 0024 0185 1091 (príspevky na činnosť a registračné poplatky)

Účet: SK28 8330 0000 0022 0185 1089 (preteky a sústredenia)

 « späť