VÝSLEDKY / RESULTS ORCA CHILDREN CUP 2020

ORCA CHILDREN CUP úspešne skončil. Výsledky z podujatia nájdete v prílohe.

Ďakuje všetkým účastníkom a najmä našim partnerom a ľuďom, ktorí sa podieľali na jeho organizácii :)  

 « späť