Zverejnenie Zápisnice z Konferencie Plaveckého klubu ORCA Bratislava konanej dňa 8.7.2016

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov Plavecký klub ORCA Bratislava zverejňuje Zápisnicu z rokovania Konferencie Plaveckého klubu ORCA Bratislava, ktorá sa konala dňa 8.7.2016 v Ivanke pri Dunaji, a to vrátane prezenčnej listiny a ostatných príloh.« späť