Medzinárodné

EP Eilat

reprezentanti DP a ÚTM v DP (ročníky 2004 a starší):   Kritéria pre účasť na EP Eilat: EP Eilat bude nominačným pretekom pre účasť na MEJ Račice a MS Gwangju 2019. Na EP Eilat budú nominovaní plavci zaradení do reprezentačného družstva A. Náklady budú hradené z rozpočtu SPF. Reprezentanti z družstva B, ktorí budú mať záujem zúčastniť sa na tomto podujatí sú povinní uhradiť spoluúčasť vo výške 25% nákladov. Plavci zaradení do ÚTM (​ ročníky narodenia 2003 a starší)​, ktorí majú záujem zúčastniť sa, sú povinní uhradiť spoluúčasť vo výške 50% nákladov. Plavci zaradení do ÚTM (​ ročník narodenia 2004),​ ktorí majú záujem zúčastniť sa, sú povinní uhradiť spoluúčasť vo výške 75% nákladov.
15.02.2019
25.01.2019
25.01.2019

XXI. ORCA CUP

skupiny TOP, Š1, Š2, Š3 a výber Š4
24.01.2019

Veľká cena mesta Nové Zámky

skupiny Š4, Š5, Š6
24.01.2019

Stránky

Subscribe to Medzinárodné