Plavecká škola

OZNAM pre účastníkov kurzov 9.-12./2016

Plavecký klub ORCA SPORT oznamuje svojim členom automatické predĺženie kurzu 9. - 12. / 2016 za vymeškané hodiny spôsobené technickými problémami bazénov.   Kurz, kombinácia UTOROK - ŠTVRTOK: neplávali sme 8. 9. 2016 a 13. 9. 2016 Pôvodne sme mali končiť plaveckými pretekmi "Vianočná ORCA" dňa 18. 12. 2016. Kurz bude končič až 22. 12. 2016.   Kurz, kombinácia PIATOK: neplávali sme 16. 9. 2016 Pôvodne sme mali končiť plaveckými pretekmi "Vianočná ORCA" dňa 18. 12. 2016. Z dôvodu vianočných prázdnin bude kurz pokračovať aj v roku 2017 a budeme plávať ešte aj 13. 1. 2017.   Kurz, kombinácia SOBOTA - NEDEĽA: neplávali sme 10. - 11. 9. 2016 Pôvodne sme mali končiť plaveckými pretekmi "Vianočná ORCA" dňa 18. 12. 2016. Z dôvodu vianočných prázdnin bude kurz pokračovať aj v roku 2017 a budeme plávať ešte aj 14. - 15. 1. 2017.   Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť na plaveckých pretekoch "Vianočná ORCA"

Jesenné prázdniny 28.10.-1.11.2016

Plavecká škola ORCA SPORT upozorňuje svojich členov, že v termíne 28.10. - 1.11.2016 sa kurzy plávania ani tréningy skupín BF1 a BF2 nekonajú !!  

Ponuka kurzov plávania 9.-12./2016

Ponuku plaveckej školy ORCA SPORT na obdobie september - decembe / 2016 nájdete v prílohe. Prihlásiť sa budete môcť od utorka 30. 8. 2016 na mobilnom čísle 0905 620 679. Účastníci kurzov apríl - jún / 2016 môžu využiť prednostný zápis, a to už v pondelok 29. 8. 2015 od 08.00 hod..   Nový Zákon o športe, účinný od 1.1.2016, si v športe vyžiadal nespočetné množstvo zmien. Jednou z nich je i zmena v evidencii športovcov v národných športových zväzoch /Slovenskej plaveckej federácii/ ako aj na klubovej úrovni. Okrem telefonického prihlásenia Vás teda čaká zopár noviniek:   1. Všetci účastníci kurzu musia na prvej hodine odovzdať vyplnené tlačivo "Žiadosť o registráciu za Plavecký klub ORCA SPORT" , čím preukážete príslušnosť k našej plaveckej škole, čiže k nášmu plaveckému klubu. Súčasťou registrácie je aj zaplatenie ročného registračného poplatku za rok 2016 vo výške 2,- EUR na účet Plaveckého klubu ORCA SPORT.  Platbu prosíme zrealizovať samostatne, nie spolu s poplatkom za športovú činnosť.   Podklad k platbe /registrácia do ORCAS/: Plavecký klub ORCA SPORT číslo účtu: SK4702000000002509073754 variabilný symbol: 2016 poznámka pre prijímateľa: ORCAS, meno a priezvisko športovca   2. Štát prostredníctvom národných športových zväzov bude od 1.1.2017 podporovať aj kluby na základe ich aktívnych členov. Aktívny je ten, kto sa zúčastný v súťaži. Aj náš Plavecký klub ORCA SPORT organizuje súťaž resp. plavecké preteky 2x ročne, a to vždy v decembri a júni, kde všetci účastníci dostávajú diplom a medailu. Aby sme z týchto pretekov mohli urobiť preteky oficiálne a uznávané Slovenskou plaveckou federáciou, musí byť každý účastník registrovaní aj v Slovenskej plaveckej federácii, ktorá vedie výsledkovú databázu. Žiadame Vás teda aj o to, aby účastníci kurzov boli zároveň registrovaní aj v Slovenskej plaveckej federácii. Robíte to prostredníctvom klubu. Preto Vás žiadame, aby ste na prvom tréningu, odovzdali aj vyplnené tlačivo "Žiadosť o individuálne členstvo v Slovenskej plaveckej federácii". Súčasťou registrácie je aj zaplatenie ročného registračného poplatku za rok 2016 vo výške: 2,- EUR pre ročníky narodenia 2008 a mladší 10.- EUR pre ročníky 2007 až  1956  2,- EUR pre ročníky 1955 a staršie Platbu hradíte na účet Plaveckého klubu ORCA SPORT.  Registrácia do SPF bude urobená prostredníctvom klubu a registračné poplatky za svojich členov hromadne prevedieme na účet SPF. Platbu prosíme opäť zrealizovať samostatne.   Podklad k platbe / registrácia do SPF prostredníctvom ORCAS/: Plavecký klub ORCA SPORT číslo účtu: SK4702000000002509073754 variabilný symbol: 2016 poznámka pre prijímateľa: SPF, meno a priezvisko športovca   Veríme, že Vás to neodradí a spoločne dokážeme zvládnuť papierové záležitosti tak, aby sme v roku 2017 mohli dostať finančné zdroje na našu činnosť už aj zo štátnych zdrojov :)  

Záverečné PRETEKY pre účastníkov kurzov plávania a skupiny BUĎ...

KEDY? • kombinácia utorok / štvrtok: 23.06.2016 (štvrtok) • kombinácia piatok: 24.06.2016 (piatok) • kombinácia sobota / nedeľa: 26.06.2016 (nedeľa) • kombinácia pondelok / streda: 27.06.2016 (pondelok) Každý súťažiaci získa diplom a medailu :)    Viac informácií v prílohe !

OZNAM Plaveckej školy ORCA SPORT

Plavecká škola ORCA SPORT upozorňuje svjich členov, že v termíne 28.4. - 1.5.2016 sa kurzy ani tréningy skupiny K1 nekonajú !! Z dôvodu plánovaného organizovania medzinárodného plaveckého mítingu ORCA CUP 2016, tieto hodiny neboli ani zahrnuté v cene kurzov (viď. ponuka 4.-6./2016). V prípade, že by ste sa chceli prísť pozrieť a povzbudzovať, viac o mítingu nájdete v prílohe. Za pochopenie ďakujeme :)    

Stránky

Subscribe to Plavecká škola