Plavecká škola

Ponuka kurzov plávania 1.-3./2017

Ponuku plaveckej školy ORCA SPORT na obdobie január - marec / 2017 nájdete v prílohe.  Prihlásiť sa budete môcť od utorka 3. 1. 2017  na mobilnom čísle 0905 620 679. Účastníci kurzov september - december / 2016 môžu využiť prednostný zápis, a to už v pondelok 2. 1. 2017 od 10.00 hod..  Podmienkou prihlásenia je registrácia účastnika kurzov v Plaveckom klube ORCA SPORT a z dôvodu účasti na záverečných pretekoch aj členstvo v Slovenskej plaveckej federácii  !   POSTUP pri registrácii za Plavecký klub ORCA SPORT: Všetci noví účastníci kurzu musia na prvej hodine odovzdať vyplnené tlačivo "Žiadosť o registráciu za Plavecký klub ORCA SPORT", čím preukážu príslušnosť k našej plaveckej škole, čiže k Plaveckému klubu ORCA SPORT. / Tlačivo neodovzdávate, ak ste  tak urobili už v roku 2016, pretože už ste členmi a svoju registráciu si len predlžite zaplatením ročného registračného poplatku na ďalší rok / Súčasťou je aj zaplatenie ročného registračného poplatku za rok 2017 vo výške 2,- EUR na účet Plaveckého klubu ORCA SPORT.  Platbu prosíme zrealizovať samostatne, nie spolu s poplatkom za športovú činnosť.  Podklad k platbe - ročný registračný poplatok do ORCAS za rok 2017 /platia všetci členovia/ : Plavecký klub ORCA SPORT číslo účtu: SK4702000000002509073754 variabilný symbol: 2017 poznámka pre prijímateľa: ORCAS, meno a priezvisko športovca   POSTUP pri registrácii do SLOVENSKEJ PLAVECKEJ FEDERÁCIE / pre všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť záverečných pretekov/: Plavecký klub ORCA SPORT organizuje na konci každého kurzu záverečné preteky. Aby preteky boli uznávané Slovenskou plaveckou federáciou, musí byť každý účastník pretekov registrovaný aj v Slovenskej plaveckej federácii, ktorá vedie výsledkovú databázu. Žiadame Vás teda aj o to, aby účastníci kurzov boli zároveň registrovaní aj v Slovenskej plaveckej federácii.   Všetci noví členovia /účastníci kurzu/ musia na prvej hodine odovzdať vyplnené tlačivo "Žiadosť o individuálne členstvo v Slovenskej plaveckej federácii" , čím požiadate o individuálne členstvo v SPF prostredníctvom Plaveckého klubu ORCA SPORT. / Tlačivo neodovzdávate, ak ste  tak urobili už v roku 2016, pretože už ste členmi a svoju registráciu si len predlžite zaplatením ročného registračného poplatku na ďalší rok / Súčasťou registrácie je aj zaplatenie ročného registračného poplatku do SPF za rok 2017  vo výške: 2,- EUR pre ročníky narodenia 2009 a mladší 10.- EUR pre ročníky 2008 až  1957 2,- EUR pre ročníky 1956 a staršie Platbu hradíte na účet Plaveckého klubu ORCA SPORT.  Registrácia do SPF bude urobená prostredníctvom klubu a registračné poplatky za svojich členov hromadne prevedieme na účet SPF. Platbu prosíme opäť zrealizovať samostatne. Podklad k platbe - ročný registračný poplatok do SPF za rok 2017 /platia všetci členovia/ : Plavecký klub ORCA SPORT číslo účtu: SK4702000000002509073754 variabilný symbol: 2017 poznámka pre prijímateľa: SPF, meno a priezvisko športovca   Veríme, že Vás to neodradí a spoločne dokážeme zvládnuť aj papierové záležitosti  :)

OZNAM pre účastníkov kurzov 9.-12./2016

Plavecký klub ORCA SPORT oznamuje svojim členom automatické predĺženie kurzu 9. - 12. / 2016 za vymeškané hodiny spôsobené technickými problémami bazénov.   Kurz, kombinácia UTOROK - ŠTVRTOK: neplávali sme 8. 9. 2016 a 13. 9. 2016 Pôvodne sme mali končiť plaveckými pretekmi "Vianočná ORCA" dňa 18. 12. 2016. Kurz bude končič až 22. 12. 2016.   Kurz, kombinácia PIATOK: neplávali sme 16. 9. 2016 Pôvodne sme mali končiť plaveckými pretekmi "Vianočná ORCA" dňa 18. 12. 2016. Z dôvodu vianočných prázdnin bude kurz pokračovať aj v roku 2017 a budeme plávať ešte aj 13. 1. 2017.   Kurz, kombinácia SOBOTA - NEDEĽA: neplávali sme 10. - 11. 9. 2016 Pôvodne sme mali končiť plaveckými pretekmi "Vianočná ORCA" dňa 18. 12. 2016. Z dôvodu vianočných prázdnin bude kurz pokračovať aj v roku 2017 a budeme plávať ešte aj 14. - 15. 1. 2017.   Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť na plaveckých pretekoch "Vianočná ORCA"

Jesenné prázdniny 28.10.-1.11.2016

Plavecká škola ORCA SPORT upozorňuje svojich členov, že v termíne 28.10. - 1.11.2016 sa kurzy plávania ani tréningy skupín BF1 a BF2 nekonajú !!  

Ponuka kurzov plávania 9.-12./2016

Ponuku plaveckej školy ORCA SPORT na obdobie september - decembe / 2016 nájdete v prílohe. Prihlásiť sa budete môcť od utorka 30. 8. 2016 na mobilnom čísle 0905 620 679. Účastníci kurzov apríl - jún / 2016 môžu využiť prednostný zápis, a to už v pondelok 29. 8. 2015 od 08.00 hod..   Nový Zákon o športe, účinný od 1.1.2016, si v športe vyžiadal nespočetné množstvo zmien. Jednou z nich je i zmena v evidencii športovcov v národných športových zväzoch /Slovenskej plaveckej federácii/ ako aj na klubovej úrovni. Okrem telefonického prihlásenia Vás teda čaká zopár noviniek:   1. Všetci účastníci kurzu musia na prvej hodine odovzdať vyplnené tlačivo "Žiadosť o registráciu za Plavecký klub ORCA SPORT" , čím preukážete príslušnosť k našej plaveckej škole, čiže k nášmu plaveckému klubu. Súčasťou registrácie je aj zaplatenie ročného registračného poplatku za rok 2016 vo výške 2,- EUR na účet Plaveckého klubu ORCA SPORT.  Platbu prosíme zrealizovať samostatne, nie spolu s poplatkom za športovú činnosť.   Podklad k platbe /registrácia do ORCAS/: Plavecký klub ORCA SPORT číslo účtu: SK4702000000002509073754 variabilný symbol: 2016 poznámka pre prijímateľa: ORCAS, meno a priezvisko športovca   2. Štát prostredníctvom národných športových zväzov bude od 1.1.2017 podporovať aj kluby na základe ich aktívnych členov. Aktívny je ten, kto sa zúčastný v súťaži. Aj náš Plavecký klub ORCA SPORT organizuje súťaž resp. plavecké preteky 2x ročne, a to vždy v decembri a júni, kde všetci účastníci dostávajú diplom a medailu. Aby sme z týchto pretekov mohli urobiť preteky oficiálne a uznávané Slovenskou plaveckou federáciou, musí byť každý účastník registrovaní aj v Slovenskej plaveckej federácii, ktorá vedie výsledkovú databázu. Žiadame Vás teda aj o to, aby účastníci kurzov boli zároveň registrovaní aj v Slovenskej plaveckej federácii. Robíte to prostredníctvom klubu. Preto Vás žiadame, aby ste na prvom tréningu, odovzdali aj vyplnené tlačivo "Žiadosť o individuálne členstvo v Slovenskej plaveckej federácii". Súčasťou registrácie je aj zaplatenie ročného registračného poplatku za rok 2016 vo výške: 2,- EUR pre ročníky narodenia 2008 a mladší 10.- EUR pre ročníky 2007 až  1956  2,- EUR pre ročníky 1955 a staršie Platbu hradíte na účet Plaveckého klubu ORCA SPORT.  Registrácia do SPF bude urobená prostredníctvom klubu a registračné poplatky za svojich členov hromadne prevedieme na účet SPF. Platbu prosíme opäť zrealizovať samostatne.   Podklad k platbe / registrácia do SPF prostredníctvom ORCAS/: Plavecký klub ORCA SPORT číslo účtu: SK4702000000002509073754 variabilný symbol: 2016 poznámka pre prijímateľa: SPF, meno a priezvisko športovca   Veríme, že Vás to neodradí a spoločne dokážeme zvládnuť papierové záležitosti tak, aby sme v roku 2017 mohli dostať finančné zdroje na našu činnosť už aj zo štátnych zdrojov :)  

Záverečné PRETEKY pre účastníkov kurzov plávania a skupiny BUĎ...

KEDY? • kombinácia utorok / štvrtok: 23.06.2016 (štvrtok) • kombinácia piatok: 24.06.2016 (piatok) • kombinácia sobota / nedeľa: 26.06.2016 (nedeľa) • kombinácia pondelok / streda: 27.06.2016 (pondelok) Každý súťažiaci získa diplom a medailu :)    Viac informácií v prílohe !

Stránky

Subscribe to Plavecká škola