Ponuka kurzov plávania 1.-3./2017

Ponuku plaveckej školy ORCA SPORT na obdobie január - marec / 2017 nájdete v prílohe. 

Prihlásiť sa budete môcť od utorka 3. 1. 2017  na mobilnom čísle 0905 620 679. Účastníci kurzov september - december / 2016 môžu využiť prednostný zápis, a to už v pondelok 2. 1. 2017 od 10.00 hod.. 

Podmienkou prihlásenia je registrácia účastnika kurzov v Plaveckom klube ORCA SPORT a z dôvodu účasti na záverečných pretekoch aj členstvo v Slovenskej plaveckej federácii  !

 

POSTUP pri registrácii za Plavecký klub ORCA SPORT:

Všetci noví účastníci kurzu musia na prvej hodine odovzdať vyplnené tlačivo "Žiadosť o registráciu za Plavecký klub ORCA SPORT", čím preukážu príslušnosť k našej plaveckej škole, čiže k Plaveckému klubu ORCA SPORT.

/ Tlačivo neodovzdávate, ak ste  tak urobili už v roku 2016, pretože už ste členmi a svoju registráciu si len predlžite zaplatením ročného registračného poplatku na ďalší rok /

Súčasťou je aj zaplatenie ročného registračného poplatku za rok 2017 vo výške 2,- EUR na účet Plaveckého klubu ORCA SPORT.  Platbu prosíme zrealizovať samostatne, nie spolu s poplatkom za športovú činnosť. 

Podklad k platbe - ročný registračný poplatok do ORCAS za rok 2017 /platia všetci členovia/ :

Plavecký klub ORCA SPORT

číslo účtu: SK4702000000002509073754

variabilný symbol: 2017

poznámka pre prijímateľa: ORCAS, meno a priezvisko športovca

 

POSTUP pri registrácii do SLOVENSKEJ PLAVECKEJ FEDERÁCIE / pre všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť záverečných pretekov/:

Plavecký klub ORCA SPORT organizuje na konci každého kurzu záverečné preteky. Aby preteky boli uznávané Slovenskou plaveckou federáciou, musí byť každý účastník pretekov registrovaný aj v Slovenskej plaveckej federácii, ktorá vedie výsledkovú databázu. Žiadame Vás teda aj o to, aby účastníci kurzov boli zároveň registrovaní aj v Slovenskej plaveckej federácii.

 

Všetci noví členovia /účastníci kurzu/ musia na prvej hodine odovzdať vyplnené tlačivo "Žiadosť o individuálne členstvo v Slovenskej plaveckej federácii" , čím požiadate o individuálne členstvo v SPF prostredníctvom Plaveckého klubu ORCA SPORT.

/ Tlačivo neodovzdávate, ak ste  tak urobili už v roku 2016, pretože už ste členmi a svoju registráciu si len predlžite zaplatením ročného registračného poplatku na ďalší rok /

Súčasťou registrácie je aj zaplatenie ročného registračného poplatku do SPF za rok 2017  vo výške:

2,- EUR pre ročníky narodenia 2009 a mladší

10.- EUR pre ročníky 2008 až  1957

2,- EUR pre ročníky 1956 a staršie

Platbu hradíte na účet Plaveckého klubu ORCA SPORT.  Registrácia do SPF bude urobená prostredníctvom klubu a registračné poplatky za svojich členov hromadne prevedieme na účet SPF. Platbu prosíme opäť zrealizovať samostatne.

Podklad k platbe - ročný registračný poplatok do SPF za rok 2017 /platia všetci členovia/ :

Plavecký klub ORCA SPORT

číslo účtu: SK4702000000002509073754

variabilný symbol: 2017

poznámka pre prijímateľa: SPF, meno a priezvisko športovca

 

Veríme, že Vás to neodradí a spoločne dokážeme zvládnuť aj papierové záležitosti  :)« späť