Výsledky / Results 24. - 25.7.2021 "cORCAvid test 2"

Facebook icon

Aj druhé kolo cORCAvid testu 2, ktoré sa konalo 24. - 25. 7. 2021, máme úspešne za sebou :)

Výsledky z podujatia nájdete v prílohe.

Ďakuje všetkým účastníkom a najmä našim partnerom a ľuďom, ktorí sa podieľali na jeho organizácii :)  « späť