Činnosť ORCAB v mesiaci JÚN

aktualizácia 10.6.2020

Dočkali sme sa :)

Od 10.6.2020 je zrušené obmedzenie počtu osôb na plaveckej dráhe!

Od štvrtka 11.6.2020 ORCAči v mesiaci jún štartujeme prípravu podľa rozpisu 3 a môžeme "ladiť formu" na preteky cORCAvid tes, ktoré organizujeme už o 24 dní.

Viac k pretekom už čoskoro :)

 

 

 

aktualizácia 7.6.2020

 

Milí ORCAči sme radi, že práve na DEŇ DETÍ môžeme opäť naštartovať plaveckú prípravu všetkých našich plavcov športového plávania :)

Činnosť skupín športových prípraviek P1 a P2 je aj naďalej pozastavená :(

 

Rozpis tréningov nájdete v prílohe, ale POZOR, pretože rozpisy sú až 3!

Prvý, ktorý platil od 1. júna 2020 až 7.6.2020, podľa ktorého môže na 1 dráhe 50m bazénu trénovať len 9 osô (obmedzenie 15m2 na osobu).

Druhý, ktorý bude platiť od 8.6.2020, podľa ktorého môže na 1 dráhe 50m bazénu trénovať len 13 osôb (obmedzenie 10m2 na osobu).

A tretí, ktorý bude platiť odo dňa, keď vláda SR zruší obmedzenie 10 m2 na 1 osobu a KP Pasienky bude môcť zrušiť dané obmedzenie osôb v 1 dráhe.

 

Všetci vieme, že ani prvý, ani druhý, ani tretí rozpis nie je ideálny, pretože nám neotvoria školské bazény na ZŠ Pankúchová 4 a ZŠ Holíčska 50 a finančná náročnosť tréningov pri týchto obmedzeniach je neúnosná.

Tréneri, ale veria veria, že láska k tomuto športu v rodine ORCAčov je tak veľká, že jej sila nám pomôže prekonať akúkoľvek prekážku na ceste k 100% štartu našej činnosti v plaveckej sezóne 2020/2021.

 

Výška mesačný príspevok na činnosť plaveckého klubu na mesiac JÚN:

  • skupiny TOP1, TOP2, Š2, Š3, Š4, Š5 a Š6: výška mesačného príspevku je  100%  z výšky mesačného príspevku na sezónu 2019/2020,
  • skupiny P1 a P2: výška mesačného príspevku je aj naďalej pozastavená,
  • plavci skupiny Z, ktorí sa vrátili zo zahraničia a budú v mesiaci JÚN trénovať so skupinami TOP platia príspevok na činnosť vo výške mesačného príspevku skupiny TOP.

Zároveň všetkých našich členov prosíme, aby počas tréningov na KP Pasienky, dodržiavali nasledujúce súčasné podmienky prevádzky 50m bazéna (aktualizované k 5.6.2020):

Meranie teploty

  • prevádzka na 1 pokladňu a jednu šatňu
  • v priestoroch plavárne pri vstupe sa meria teplota
  • nosenie rúšok

Tréningy                                       

  • pri obsadení jednotlivých dráh by sa susediace kluby mali sústrediť na opačných koncoch dráh
  •  

Počet plavcov                           

  • je limitovaný na 13 plavcov na jednu dráhu 

 

 « späť