POZNÁME MEDAILISTOV

Aktualizované dňa 23.12.2017:

V prílohe nájdete výsledky z nášho  podujatia "Vianočná ORCA".

Všetky detičky sa snažili a podali pekné výkony.

Všetkom účastníkom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatie ORCAB a ORCAS.

 

Na základe spracovaných prihlášok Vám oznamujeme, že na plavecké preteky "VIANOČNÁ ORCA" sa prihlásil rekordný počet plavcov.

Evidujeme 273 prihlásených,  z toho 134 plavcov z Plaveckého klubu ORCA Bratislava a 139 plavcov z Plaveckého klubu ORCA SPORT :):):)

V prílohe, pre Vašu kontrolu, nájdete ŠTARTOVÚ LISTINU /zatiaľ orientačnú/ ako aj ŠTATISTIKY prihlásených plavcov !

V prípade, že sa podujatia nebudete môcť zúčastniť, žiadame Vás, aby ste túto skutočnosť nahlásili formou SMS na mobilné číslo riaditeľke preteku p. Fratričovej 0917 401 044, a to najneskôr do 21.12.2017 do 13.00 hod.. 

Nasledné bude upravená ŠTARTOVÁ LISTINA vylepená vo vestibule plavárne ZŠ Pankúchová 4.

Prosím dodržte čas príchodu, a to 15 minút pred začiatkom rozplávania /viď. propozície alebo štartová listina/ !!

Tešíme sa na všetkých plavcov a aj na všetkých rodinných príslušníkov, ktorí nás budú povzbudzovať k najlepším výkonom.

Na záver už len jedno UPOZORNENIE pre všetkých: "Nezabudnite si priniesť prezúvky a super vianočnú náladu"

Vidíme sa vo štvrtok 21.12.2017

Vaši tréneri :)

 

POZVÁNKA z dňa 26.11.2017

Plavecký klub ORCA SPORT a Plavecký klub ORCA BRATISLAVA Vás srdečne pozývajú na plavecké preteky "VIANOČNÁ ORCA", ktoré sa budú konať dňa 21.12. 2017 na 25m bazéne ZŠ Pankúchova 4.

Preteky sú organizované pre účastníkov kurzov plávania 9-12 / 2017, ako aj pre plavcov skupín BF1, BF2, K1, K2, P1, P2, P3, Š6, Š5 a Š4.

 

Pretekov sa môžu zúčastniť iba registrovaní plavci v Slovenskej plaveckej federácii bez ohľadu na vek. Svoju registráciu v SPF si viete preveriť na stánke SPF: https://www.swimmsvk.sk/evidencia

Každý účastník získa diplom a medailu :)

Disciplíny v ktorých chcete súťažiť /viď. Propozície podujatia/  je nutné nahlásiť svojim trénerom najneskôr do 10. 12. 2017.

Sponzorské dary, sladkostí alebo iné vecné ceny sú vítané.

Samostatné poďakovanie za podporu podujatia patrí firme LTK Solutions, s.r.o. :):):)« späť