MSR v diaľkovom plávaní - otvorená voda 2014 /Ružinovský maratón