Plávanie

Vianočné štafety

Kategória C a mladší
07.12.2014
24.11.2014

International Swimming Meeting

reprezentačný štart (15 TOP juniorov a 15 TOP seniorov) kvalifikovaný ORCA-či : Kuchár, Hájková, Šimovičová, Fratrič
13.11.2014

Jesenné M-BAO kat. S, J, A, B (3. a 4. kolo) a C

Kategória C (1. a 2. kolo) Karegória S, J, A, B (3. a 4. kolo)
09.11.2014

Pohár mesta Trenčín

Katategórie S, J, A, B
08.11.2014

Stránky

Subscribe to Plávanie