ORCAB a reprezentanti SR

Karolína Balážiková

Karolína Balážiková - reprezentantka SR

Karolína Balážiková, narodená 26.4.2001 v znamení býka, sa svojich prvých plaveckých pretekov za PK ORCA Bratislava zúčastnila v roku 2008. Jej plaveckým životom ju sprevádzali tréneri Nadežda Točená, Irena Adámková, Lucia Veizerová, Matej Kuchár a Jiří Adámek. V plaveckej reprezentácii SR je na základe svojich výkonov zaradená od septembra 2013. Jej vzorom je hviezda slovenského plávania Martina Moravcová a klubová kolegyňa Karolína Hájková.  Vyniká v prsiarskych disciplínach. Jej najbližší cieľ je kvalifikovať sa na EYOF 2015.
Ema Bӧhmová

Ema Bӧhmová - reprezentantka SR

Ema Bӧhmová, narodená 11.5.1999 v znamení býka, sa svojich prvých plaveckých pretekov pod hlavičkou PK ORCA Bratislava zúčastnila ako 7 ročná, a to v roku 2006.Jej hlavným plaveckým štýlom je znak. Výkonmi v tejto disciplíne sa kvalifikovala aj do reprezentácie SR. V roku 2013 reprezentovala PK ORCA Bratislava a Slovenko na Európskom olympijskom festivale mládeže. Jej plaveckými vzormi sú Michel Phelps, Ryan Lochte a Missy Franklin.  K1.9.2014, na základe štúdia v Banskej Bystrici prestúpila do VŠC DUKLA Banská Bystrica.
Ivan Fratrič

Ivan Fratrič - reprezentant SR

Ivan Fratrič, narodený 14.5.1998 v znamení býka, sa svojich prvých pretekov pod hlavičkou PK ORCA Bratislava zúčastnil v roku 2006. Významného podujatia sa prvýkrát zúčastnil v roku 2013. Slovensko a PK ORCA Bratislava zatiaľ na svoj mladý vek reprezentoval iba na EYOF 2013. Je to všestranný plavec. Od svojich plaveckých začiatkov až po súčasnosť, ho postupne trénovali Zuzana Košťálová, Jana Števková, Irena Adámková, Jiří Adámek. V súčasnosti sa pod vedením Karola Máčika pripravuje na MEJ 2015 - MEJ 2016.
Eva Bročková

Eva Bročková - reprezentantka SR

Eva Bročková, narodená 5.9.2000 v znamení panny, sa svojich prvých plaveckých pretekov zúčastnila v roku 2009 pod hlavičkou VŠK UK FTVŠ Bratislava. Do Plaveckého klubu ORCA Bratislava prestúpila v lete 2010. Plaveckým životom ju doteraz v ORCAB sprevádzali Nadežda Točená, Irena Adámková a v súčasnosti je jej osobným trénerom Jiří Adámek. V plaveckej reprezentácii SR je na základe svojich výkonov zaradená od septembra 2012. 
Lucia Šimovičová

Lucia Šimovičová - reprezentantka SR

Lucia Šimovičová, narodená 15.10.1999 v znamení váhy, sa svojich prvých pretekov za PK ORCA Bratislava zúčastnila v roku 2008. Svojimi plaveckými výkonmi sa v roku 2011 zaradila do juniorskej reprezentácie SR. Na jej plaveckom raste sa postupne podielali tréneri Jana Števková, Irena Adámková, Jiří Adámek a v súčasnosti trénuje pod vedením trénera Karola Máčika. Slovensko a Plavecký klub ORCA Bratislava reprezentovala na EYOF 2013 a MEJ 2014. Má  viacero plaveckých vzorov Katie Ledecky, Michael Phelps, Ruta Meilutyte, Missy Franklin a Ryan Lochte.

Stránky

Subscribe to ORCAB a reprezentanti SR