Registrácia členov ORCAB na rok 2022

Žiadame všetkých plavcov skupín TOP1, TOP2, ZAH, Š, Š1, Š2, Š3, Š4, P1, P2, P3 ako aj športových odborníkov /trénerov, rozhodcov, .../, aby najneskôr do 15. 1. 2022 zaplatili registračný poplatok za rok 2022 do Plaveckého klubu ORCA Bratislava a Slovenskej plaveckej federácii.

 

INFO k platbám:

 

Platba č. 1

ročný registračný poplatok do Plaveckého klubu ORCA Bratislava za rok 2022  vo výške 2,- EUR

účet: Plavecký klub ORCA Bratislava

číslo účtu: SK62 8330 0000 0024 0185 1091

variabilný symbol: 2022

poznámka pre prijímateľa: registrácia ORCAB, meno a priezvisko športovca alebo športového odborníka

 

Platba č. 2

ročný registračný poplatok do Slovenskej plaveckej federácie za rok 2022  vo výške:

2,- EUR pre ročníky narodenia 2014 a mladší

10.- EUR pre ročníky 2013 až 1962

2,- EUR pre ročníky 1961 a staršie

/Registrácia do SPF sa vykonáva prostredníctvom klubu a registračné poplatky do SPF uhrádza klub na základe faktúry vystavenej klubu zo strany SPF/

účet: Plavecký klub ORCA Bratislava

číslo účtu: SK62 8330 0000 0024 0185 1091

variabilný symbol: 2022

poznámka pre prijímateľa: registrácia SPF, meno a priezvisko športovca alebo športového odborníka

 

Veríme, že to všetci zvládnete obratom, najneskôr však do 15.1.2022!

 

 « späť