Prerušenie činnosti Plaveckého klubu ORCA SPORT / kurzy

Aktualizácia 26.5.2020:

Plavecký klub ORCA SPORT, oznamuje svojim členom, že otvorenie bazénov na ZŠ Pankúchova 4 a ZŠ Holíčska 50, bude možné až v novom školskom roku a termín obnovenie činnosti klubu sa teda musí presunuť až na 1.9.2020.

Na základe týchto informácii sa Plavecký klub ORCA SPORT rozhodol, že činnosť v 1. polroku sezóny 2020 / 2021, čiže kurzy v období 9/2020 - 1/2021, budú "kópiou" kurzov v období 2/2020 - 6/2020, aby klub všetkým účastníkom daných kurzov, mohol zaručiť ich miesto v tých istých termínoch i časoch, aké mali pred prerušením našej činnosti.

V súvislosti s danou zmenou budeme najneskôr do 15.6.2020 postupne telefonicky kontaktovať všetkých viac ako 300 našich členov s cieľom potvrdenia záujmu resp. nezáujmu, ako aj finančného vysporiadania formou presunu zaplatených príspevkov na nasledujúce obdobie resp. vrátenia nevyčerpaného príspevku :)

 

 

Aktualizácia 30.3.2020:

Plavecký klub ORCA SPORT, pozastavuje pre svojich členov platby príspevkov na činoosť, a to až do doby umožnenia našej činnosti, čiže povolenia prevádzky bazénov. 

Po opätovnom otvorení bazénov sa, tak ako hovorí aj naša ponuka, plavecké kurzy automaticky predĺžia o počet vynechaných hodín. 

 

 

 

 

Aktualizácia 16.3.2020:

Plavecký klub ORCA SPORT, prerušuje v termíne od 9.3.2020 do ODVOLANIA, kvôli koronavírusu, tréningy kurzov plávania na ZŠ Pankúchova 4 a ZŠ Holíčska 50.

O ukončení doby prerušenia Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránke a SMS.

 « späť