Registrácia členov SPF na rok 2016 za ORCAB /do 19.12.2015/

Žiadame všetkých členov Plaveckého klubu ORCA Bratislava /plavcov športového plávania vrátane športových prípraviek, trénerov, rozhodcov, priaznivcov/, aby vyplnili priložené tlačivo "Prihláška za člena SPF" na rok 2016 a spolu s registračným poplatkom /viď. Sadzobník registračných poplatkov SPF/ odovzdali najneskôr do 19.12.2015 trénerom.

 

 « späť