Plávanie

Sústredenie Š3, Š4 a Š5

skupiny Š3, Š4, Š5 a Š6
14.01.2018

Sústredenie TOP a Š2

skupiny TOP a Š2
14.01.2018

Kondičné tréningy TOP a Š2

skupiny TOP a Š2
14.01.2018

Sústredenie reprezentácie SR

reprezentácia SR seniori a  juniori https://www.swimmsvk.sk/plavanie-seniori https://www.swimmsvk.sk/plavanie-juniori
14.01.2018

Majstrovstvá Európy

reprezentácia SR /kvalifikačné limity viď. Plán práce seniorov na RTC 2018/ https://www.swimmsvk.sk/plavanie-seniori
14.01.2018

Stránky

Subscribe to Plávanie