Tréningové skupiny

Sústredenie skupín TOP a Š2

V termíne 5. - 11. 11. 2016 sa skupiny športového plávania TOP a Š2 zúčastnia plaveckého sústredenia v meste SVIT. Bližšie info pre plavcov v prílohe.

Úprava tréningov dňa 30.9.2016 / skupiny Š5 a P2

Plavecký klub ORCA Bratislava dňa 30. 9. 2016 upravuje poobedný tréning skupiny Š5 /14.00 - 15.00/ a tréning plaveckej prípravky P2 /15.00 - 16.00/.  Dôvod: účasť trénerky E. Fratričovej /so skupinou Š4/ na plaveckých pretekoch Pohár olympijských nádejí v plávaní v Poprade. Tréning prebehne pod vedením trénerky  M. Chodákovej.  

POZOR aktualizácia! 16.9.2016 plávame iba na KP Pasienky

Dňa 16.9.2016 sa v Bratislave uskutoční "Neformálne zasadnutie vrcholných predstaviteľov 27 štátov" na základe ktorého udelila ZŠ Pankúchova 4  a aj ZŠ Holíčska 50 riaditeľske voľno. Tréningy na ZŠ Pankúchova  a ZŠ Holíčska sú v piatok ZRUŚENÉ !! Tréningy na KP Pasienky ostávajú v piatok BEZ ZMENY !!

Štátny sviatok 15. september

Dňa 15. 9. 2016, štátny sviatok, trénujú IBA skupiny športového plávania, a to TOP, Š1, Š2, Š3 a Š4. Rozpis tréningov /50m bazén na KP Pasienky/:   skupina TOP: 08.30 - 10.30, 15.30 - 17.30 skupina Š1: 10.00 - 12.00 skupina Š2: 08.30 - 10.00, 15.30 - 17.30 skupina Š3: 08.30 - 10.00 skupina Š4: 10.30 - 12.00

Činnosť ORCAB v školskom roku 2016/2017. Začína registrácia !

Prázdniny končia, škola volá a 5.9.2016 oficiálne v ORCAB začína plavecká sezóna 2016/2017 :) Rozpis činnosti, rozpis tréningov jednotlivých skupín športového plávania, plaveckých prípraviek a kondičného plávania nájdete v prílohe. Viac pod TRÉNINGOVÉ SKUPINY. Nadišiel čas potvrdiť svoje miesto v pridelenej skupine ! V úvode nás čaká zopár noviniek. Nový Zákon o športe, účinný od 1.1.2016, si v športe vyžiadal nespočetné množstvo zmien. Jednou z nich je i zmena v evidencii športovcov v národných športových zväzoch /Slovenskej plaveckej federácii/ ako aj na klubovej úrovni.  Nebojte, nie je to až také zlé, stačí keď zvládnete 2 úlohy: 1. Všetkých športovcov ORCAB žiadame, na prvom tréningu, odovzdať vyplnené tlačivo "Žiadosť o registráciu za Plavecký klub ORCA Bratislava" spolu s dokladom o zrealizovaní platby ročného registračného poplatku vo výške 2,- EUR na účet Plaveckého klubu ORCA Bratislava /číslo účtu: SK90 0200 0000 0023 0905 3257, Variabilný symbol: 2016, poznámka pre prijímateľa: ORCAB, meno a priezvisko športovca/ 2. Všetci športovci ORCAB, ktorí sú súčasnými členmi Slovenskej plaveckej federácie, sú povinný sa v SPF do 15.9.2016 preregistrovať. Robíte to prostredníctvom svojho klubu. Preto žiadame všetkých športovcov ORCAB, aby na prvom tréningu, odovzdali aj vyplnené tlačivo "Žiadosť o individuálne členstvo v Slovenskej plaveckej federácii". Ročný členský poplatok do SPF pre rok 2016 už opätovne neplatíte ! V prípade, že ste sa do Slovenskej plaveckej federácie na rok 2016 ešte neregistrovali, je nutné okrem tlačiva priniesť aj doklad o zrealizovaní ročného registračného poplatku do SPF vo výške 2,- EUR pre ročníky narodenia 2008 a mladší a pre ročníky 2007 a starší vo výške 10,- EUR. Poplatok hradíte na účet Plaveckého klubu ORCA Bratislava /číslo účtu: SK90 0200 0000 0023 0905 3257, Variabilný symbol: 2016, poznámka pre prijímateľa: SPF, meno a priezvisko športovca/. Registrácia do SPF bude urobená prostredníctvom klubu a registračné poplatky za svojich členov hromadne prevedie na účet SPF.   V prípade, že ste nový záujemca, ktorý má záujem u nás trénovať a venovať sa plaveckým športom, kontaktujte nás telefonicky na mobilnom čísle 0905 620 679.

Stránky

Subscribe to Tréningové skupiny