PF 2020

Blíži sa koniec roka 2019 a pred nami je nový, ďalší a dúfajme, že úspešnejší rok 2020. Ak sa ohliadneme za priebehom a zhodnotíme si športové úspechy klubu trošku štatisticky, vychádza, že rok 2019 bol veľmi úspešný. 
Plávanie: účasť našich členov na MEJ, MSJ, ME
Medailová štatistika PK ORCA z Majstrovstiev Slovenska ( zimných aj letných ) vo všetkých vekových kategóriách: 65 zlatých - 61 strieborných - 55 bronzových umiestnení
Diaľkové plávanie: účasť členov na Európskom  pohári, Svetovom pohári, MS, MEJ, Svetových plážových hrách 
Medailová štatistika KP ORCA z Majstrovstiev Slovenska ( zimných aj letných ) vo všetkých vekových kategóriách v  DP: 13 zlatých - 9 strieborných - 9 bronzových
Toto sú čísla, ktoré nielen tešia, ale v prvom rade aj zaväzujú k tomu , aby  ten rok ďalší bol ešte lepší a ešte úspešnejší. Držíme všetkým palce a prajeme:

Dobrý záber, rýchlu vodu                                           
osobáky za pochodu
dobré štarty, rýchly čas 
v novom roku
každému z Vás

tréneri KP ORCA
 « späť