Povinná lekárska športová prehliadka plavcov skupín TOP a Š1 - Š6 do 1.6.2020

Upozorňujeme plavcov športového plávania tréningových skupín TOP1, TOP2, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6 na povinnosť absolvovať športovú lekársku prehliadku !

 

Prečo povinnosť?

Športový klub je na základe Zákona o športe povinný zabezpečiť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec s jeho príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, najmenej raz ročne podrobil na účely posúdenia jeho zdravotnej spôsobilosti lekárskej prehliadke. Rozsah preventívnych prehliadok u týchto športovcov definuje vykonávacia vyhláška č. 51/2016 a zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou. 

Amatérsky športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom, vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť, pričom Národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie príslušného športu.

 

Plavecký klub ORCA Bratislava zabezpečil pre svojich športovcov lekársku prehliadku v zariadení Sportmed, s.r.o.

Adresa: Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava

Objednávanie na preventívne prehliadky: 0902 901 034, 02/44252569

http://sportmed.sk/kontakt/ 

Pri objednávke nezabudnite uviesť, že ste z Plaveckého klubu ORCA Bratislava!

 

Typ športovej prehliadky:

1. športovci ORCAB /reprezentanti SR a zaradení do Menného zoznamu ÚTM SPF/ klubom objednaná prehliadka typu A2 v dohodnutej sume pre ORCAB - 70 EUR /vrátane odberov cez zdravotnú poisťovňu/

Prehliadku našich športovcov, zaradených do reprezentačných družstiev a do menného zoznamu talentovanej mládeže,  hradí PK ORCA Bratislava a termíny už objednaných prehliadok nájdete nižšie.

2. športovcom, ročník narodenia 2009 a starší, odporúčame prehliadka typu A1 v dohodnutej sume pre ORCAB - 60 EUR /vrátane odberov cez zdravotnú poisťovňu/

3. športovcom, ročník narodenia 2010 a mladší, odporúčame prehliadka typu B v dohodnutej sume pre ORCAB - 43 EUR /vrátane odberov cez zdravotnú poisťovňu/

 Absolvovať prehliadku v SPORTMED nie je povinnosť, môžete tak urobiť u akéhokoľvek športového lekára.

 

Na prehliadku sa musíte dostaviť najneskôr 7.30 hod..

Nezabudnite, že pred prehliadkov nemôžete jesť a piť môžete len vodu.

Na prehladku si nezabudnite zbaliť KARTIČKU POISTENCA, ľahkú desiatu, športové oblečenie vrátane tenisiek a veci do sprchy :)

 

Termíny objednaných prehliadok športovcov ORCAB, zaradených do reprezentačných družstiev a do menného zoznamu talentovanej mládeže /nič neuhrádzate, platbu vykoná PK ORCA Bratislava na základe faktúry/:

19.5.2020: Ďurišová, Polčič, Schwartz

20.5.2020:  Hraško, Králová, Polák, Poliačik

25.5.2020: Adámek, Godarský, Grožajová, Janovják

??.?.2020: Kliment, Horňák, Balážiková, Ivan (príprava v zahraničí - termín dohodneme individuálne podľa ich pobytu v SR)

termín cez NŠC: Ripková

 
 « späť