P4 - Športová prípravka

Božik Miloš

+421 907 979 751
Vek: 
7 - 6
Školský rok: 
2022/2023
Príspevok na náklady: 
50,00 Eur / mesiac
Číslo účtu: 
SK62 8330 0000 0024 0185 1091 Platbu prosíme uhradiť najneskôr do 15. dňa v danom mesiaci !
Počet plavcov: 
0
  Ráno Poobede
  sucho voda sucho voda
Pondelok        
Utorok       16.30 - 17.30 (P-50m)
Streda        
Štvrtok       16.30 - 17.30 (P-50m)
Piatok        
Sobota        
Nedeľa        

Príspevok na činnosť v školskom roku 2022/2023 sa uhrádza za 11 mesiacov /vrátane mesiaca júl 2023/ !

Príspevky za letné mesiace budú použité na prevádzkové náklady klubu a na náklady športových odborníkov klubu v čase letných prázdnin :)

V prípade navýšenia cien za prenájom športovej infraštruktúry, v dôsledku zvyšovania cien energií, sa môže výška mesačného príspevku na činnosť zvýšiť.

Zoznam plavcov

V tejto skupine nie sú zatiaľ žiadni plavci.

« späť