Čas na Vašu registráciu na rok 2023!

Žiadame všetkých plavcov športových skupín ZAH, Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, športových prípraviek P1, P2, P3, P4 ako aj športových odborníkov /trénerov, rozhodcov, .../, aby najneskôr do 21. 1. 2023 zaplatili registračné poplatok za rok 2023 do Plaveckého klubu ORCA Bratislava a Slovenskej plaveckej federácii

ročný registračný poplatok do Plaveckého klubu ORCA Bratislava za rok 2023  vo výške:

Ročník narodenia 2015 a mladší 2014 až 1963 1962 a staršie
Registrační poplatok 2 EUR 10 EUR 2 EUR

ročný registračný poplatok do Slovenskej plaveckej federácie za rok 2023  vo výške:

Ročník narodenia 2015 a mladší 2014 až 1963 1962 a staršie
Registrační poplatok 2 EUR 10 EUR 2 EUR

/Registrácia do SPF sa vykonáva prostredníctvom klubu a registračné poplatky do SPF uhrádza klub na základe faktúry vystavenej klubu zo strany SPF/

 

INFO k úhrade registračných poplatkov:

účet: Plavecký klub ORCA Bratislava

číslo účtu: SK62 8330 0000 0024 0185 1091

suma:

4 EUR (2+2) pre ročníky narodenia 2015 a mladší

20 EUR (10+10) pre ročníky 2014 až 1963

4 EUR (2+2)  pre ročníky 1962 a staršie

variabilný symbol: 2023

poznámka pre prijímateľa: registrácia ORCAB a SPF na rok 2023, meno a priezvisko športovca alebo športového odborníka

 

Veríme, že to všetci zvládnete obratom! Prvé preteky v novom roku nás čakajú už 11. - 12. 2. 2023 :)« späť