Odporúčané

Sústredenie skupín Š3, Š4 a Š5

V dňoch 12. - 16.3.2018 sa uskutoční v Poprade sústredenie športových skupín Š3, Š4 a Š5. V prílohe nájdete prihlášku a pokyny k sústredeniu.  Záväznú prihlášku treba odovzdať spolu so železničným preukazom trénerom do 31.1.2018. Zálohu za sústredenie prosíme uhradiť do 7.2.2018.

PLAVECKÁ ŠTAFETA

Pri príležitosti 30. výročia založenia školy organizuje ZŠ Pankúchova 4 v spolupráci s plaveckým klubom ORCA  dňa 29. januára 2018 "12 hodinovú plaveckú štafetu". Harmonogram plávania:       8.00 –  12.00             žiaci ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka      12.00 – 13.00             skupina TOP, Š2      13.00 – 14.00             skupina P1, P2, K2 a Š5      14.00 – 15.00             skupina Š4      15.00 – 16.00             skupina Š3      16.00 – 20.00             zamestnanci ZŠ, rodinní príslušníci žiakov ZŠ Pankúchova 4 a detí navštevujúce Plavecký klub ORCA Tešíme sa na vašu účasť.   Športové skupiny P1, P2, K2, Š5, Š4 a Š3 majú v tento deň zrušené tréningy.

Začíname sezónu 2018

S Novým rokom prišla aj nová sezóna. V odkaze nájdete termínovú listinu na letnú sezónu 2018  http://www.orcabratislava.sk/kalendar  

Zrušené tréningy 11.1.2018 štvrtok / Pasienky

Dňa 11.1.2018 ( štvrtok) sú zrušené všetky tréningy športových skupín : TOP, Š2, Š3 a Š4  na 50m Pasienky, z dôvodu zatvorenia plaveckého bazéna 50m Pasienky.  Na ZŠP sa trénuje v nezmenených časoch.. Ďakujeme za pochopenie.

Ponuka kurzov plávania na obdobie 1.-3./2018 aktualizované 5.1...

Ponuku plaveckej školy ORCA SPORT na obdobie január - marec / 2018 nájdete v prílohe.  Prihlásiť sa budete môcť od nedele 7. 1. 2018  na mobilnom čísle 0905 620 679.  Účastníci kurzov september - december / 2017 môžu využiť prednostný zápis, a to už v sobotu 6. 1. 2017 od 09.00 hod..  Podmienkou prihlásenia je registrácia účastnika kurzov v Plaveckom klube ORCA SPORT. V prípade účasti na záverečných pretekoch je nutné aj členstvo v Slovenskej plaveckej federácii  !   POSTUP pri registrácii za Plavecký klub ORCA SPORT: Všetci noví účastníci kurzu musia na prvej hodine odovzdať vyplnené tlačivo "Žiadosť o registráciu za Plavecký klub ORCA SPORT", čím preukážu príslušnosť k našej plaveckej škole, čiže k Plaveckému klubu ORCA SPORT. / Tlačivo neodovzdávate, ak ste  tak urobili pri predchádzajúcich kurzoch, pretože už našimi členmi ste a svoju registráciu si len predlžite zaplatením ročného registračného poplatku na rok 2018. / Súčasťou je aj zaplatenie ročného registračného poplatku za rok 2018 vo výške 2,- EUR na účet Plaveckého klubu ORCA SPORT.  Platbu prosíme zrealizovať samostatne, nie spolu s poplatkom za športovú činnosť.    Podklad k platbe - ročný registračný poplatok do ORCAS za rok 2018 /platia všetci členovia/ : Plavecký klub ORCA SPORT číslo účtu: SK4702000000002509073754 variabilný symbol: 2018 poznámka pre prijímateľa: ORCAS, meno a priezvisko športovca   POSTUP pri registrácii do SLOVENSKEJ PLAVECKEJ FEDERÁCIE: Plavecký klub ORCA SPORT organizuje na konci každého kurzu záverečné preteky. Aby preteky boli uznávané Slovenskou plaveckou federáciou, musí byť každý účastník pretekov registrovaný aj v Slovenskej plaveckej federácii, ktorá vedie výsledkovú databázu. Žiadame Vás teda aj o to, aby účastníci kurzov boli zároveň registrovaní aj v Slovenskej plaveckej federácii.   Všetci noví členovia /účastníci kurzu/ musia na prvej hodine odovzdať vyplnené tlačivo "Žiadosť o individuálne členstvo v Slovenskej plaveckej federácii" , čím požiadate o individuálne členstvo v SPF prostredníctvom Plaveckého klubu ORCA SPORT. / Tlačivo neodovzdávate, ak ste  tak urobili pri predchádzajúcich kurzoch, pretože už členmi SPF ste a svoju registráciu si len predlžite zaplatením ročného registračného poplatku na rok 2018. / Súčasťou registrácie je aj zaplatenie ročného registračného poplatku do SPF za rok 2017  vo výške: 2,- EUR pre ročníky narodenia 2010 a mladší 10.- EUR pre ročníky 2009 až  1956 2,- EUR pre ročníky 1955 a staršie Platbu hradíte na účet Plaveckého klubu ORCA SPORT.  Registrácia do SPF bude urobená prostredníctvom klubu a registračné poplatky za svojich členov hromadne prevedieme na účet SPF. Platbu prosíme opäť zrealizovať samostatne.   Podklad k platbe - ročný registračný poplatok do SPF za rok 2018 /platia všetci členovia/ : Plavecký klub ORCA SPORT číslo účtu: SK4702000000002509073754 variabilný symbol: 2018 poznámka pre prijímateľa: SPF, meno a priezvisko športovca   Veríme, že Vás to neodradí a spoločne dokážeme zvládnuť aj papierové záležitosti  :)

Stránky