Tréningové skupiny

Štátny sviatok 1. máj

POZOR !! V štátny sviatok, dňa 1. mája,  trénujú iba plavci športového plávania skupín TOP a Š2: 15.30 - 17.30 /50m bazén Pasienky/

Povinná lekárska športová prehliadka plavcov skupín Š1 - Š6 do...

Upozorňujeme plavcov športového plávania tréningových skupín Š1, Š2, Š3, Š4, Š5 a Š6 na povinnosť absolvovať športovú lekársku prehliadku !   Prečo povinnosť? Športový klub je na základe Zákona o športe povinný zabezpečiť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec s jeho príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, najmenej raz ročne podrobil na účely posúdenia jeho zdravotnej spôsobilosti lekárskej prehliadke. Rozsah preventívnych prehliadok u týchto športovcov definuje vykonávacia vyhláška č. 51/2016 a zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou.  Amatérsky športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom, vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť, pričom Národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie príslušného športu.   Plavecký klub ORCA Bratislava zabezpečil pre svojich športovcov lekársku prehliadku v zariadení Sportmed, s.r.o. Adresa: Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava Objednávanie na preventívne prehliadky: 0902 901 034, 02/44252569 http://sportmed.sk/kontakt/  Pri objednávke nezabudnite uviesť, že ste z Plaveckého klubu ORCA Bratislava!   Typ športovej prehliadky: 1. športovci ORCAB /reprezentanti SR a zaradení do Menného zoznamu ÚTM SPF/ klubom objednaná prehliadka typu A2 v dohodnutej sume pre ORCAB - 55 EUR /vrátane odberov cez zdravotnú poisťovňu/ Prehliadku našich TOP športovcov hradí PK ORCA Bratislava a termíny už objednaných prehliadok nájdete v prílohe. 2. športovcom, ročník narodenia 2006 a starší, odporúčame prehliadka typu A1 v dohodnutej sume pre ORCAB - 37 EUR /vrátane odberov cez zdravotnú poisťovňu/ 3. športovcom, ročník narodenia 2007 a mladší, odporúčame prehliadka typu B v dohodnutej sume pre ORCAB - 23 EUR /vrátane odberov cez zdravotnú poisťovňu/ Zoznam športovcov ORCAB, ktorí zatiaľ neabsolvovali prehliadku, nájdete v prílohe. Absolvovať prehliadku v SPORTMED nie je povinnosť, môžete tak urobiť u akéhokoľvek športového lekára.   Nezabudnite, že pred prehliadkov nemôžete jesť a piť môžete len vodu. Na prehliadku si nezabudnite zbaliť KARTIČKU POISTENCA, ľahkú desiatu, športové oblečenie vrátane tenisiek a veci do sprchy :) Kópiu lekárskej správy následne nezabudnite odovzdať svojim trénerom alebo je scan zaslať na e-mail: orcabratislava@orcabratislava.sk  

Veľkonočné prázdniny

POZOR !! V čase veľkonočných prázdnin od 13.4. do 18.4.2017 trénujú iba plavci športového plávania, a to iba skupiny TOP, Š2 a Š3. Prajeme krásne sviatky :)   Rozpis tréningov skupiny TOP: 13.4.2017          08.30 - 10.30 (v/P), 14.30 - 15.15 (s/P), 15.30 - 17.30 (v/P) 14.4.2017          08.00 - 10.00 (v/P), 15.30 - 17.30 (v/P) 15.4.2017          10.00 - 12.00 (v/P) 18.4.2017          10.00 - 11.00 (v/P), 15.30 - 17.30 (v/P)   Rozpis tréningov skupiny Š2: 13.4.2017          06.00 - 07.30 (v/P), 14.30 - 16.30 (v/P) 14.4.2017          08.00 - 10.00 (v/P) 18.4.2017          10.00 - 11.30 (v/P)   Rozpis tréningov skupiny Š3: 13.4.2017          09.00 - 10.30 (v/P) 18.4.2017          10.00 - 11.00 (v/P)  

Aj vďaka vašej podpore fungujeme:)

DARUJTE NÁM 2% resp. 3%  A POMÔŽTE NÁM AJ TENTO ROK. Aj vďaka vašej podpore fungujeme. V mene všetkých plavcov a trénerov vopred ĎAKUJEME :) Plánujeme ich použiť na tričká a plavecké čiapky s logom klubu.   Tlačivo pre Vás ale aj vašich priateľov nájdete v prílohe.

Úprava tréningov skupín P2 a P3 v termíne 13.-17.3.2017

V termíne 13. - 17. 3. 2017 Plavecký klub ORCA Bratislava upravuje tréningy skupín plaveckých prípraviek P2 a P3: Skupina P2: 14.3.2017 /utorok/                  16.00 – 17.00 (ZŠ Pankúchová/voda) 16.3.2017 /štvrtok/                 15.00 – 16.00  (ZŠ Pankúchová/ sucho), 16.00 – 17.00 (ZŠ Pankúchová/voda) Skupina P3: 13.3.2017 /pondelok/             15.00 – 16.00 (ZŠ Holíčska/voda) 15.3.2017 /streda/                   15.00 – 16.00 (ZŠ Holíčska/voda)   Dôvod: účasť trénerov skupín P2 a P3 na sústredení skupín Š3, Š4, Š5 a Š6 vo Svite Za pochopenie ďakujeme :)

Stránky

Subscribe to Tréningové skupiny