Kurz plávania PK ORCA SPORT na 1.polrok sezóny 2020/2021 začne najskôr 1.10.2020!

Aktualizácia 18.9.2020:

MŠVVaŠ SR aktualizovalo Usmernenie MŠVVaŠ SR, podľa ktorého sa telesná výchova realizuje jedine v exteriéri a telocvične ako aj ostatné priestory pre šport (napr. bazén, posilňovňa) sa po novom nemôžu využívať až do 30.9.2020.

ŠTART plaveckých kurzov musíme opäť posunúť, pretože náš klub svoju činnosť vykonáva v bazénoch Základnej školy Pankúchova 4 a Základnej školy Holíčska 50.

Všetkých, ktorí majú rezervované miesta v našich kurzoch aj naďalej žiadame, aby zatiaľ neuhrádzali akékoľvek príspevky na činnosť a počkali s tým až na spustenie našej činnosti, keď k dátumu spustenia opätovne prepočítame ceny kurzov.

 

Vaše telefonáty svedčia o tom, že sa do vody už veľmi tešíte a chýba Vám pravidelná športová aktivita :)

SPOLU s Vami dúfame, že k dátumu 1.10.2020 to po 7 mesiacoch opäť ODŠTARTUJEME. 

 

 

28. 8. 2020

Aj štart plaveckých kurzov ovplyvnia epidemiologické opatrenia súvisiace s Usmernením MŠVVaŠ SR, podľa ktorého sa telesná výchova realizuje jedine v exteriéri a telocvične ako aj ostatné priestory pre šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 20.9.2020 nevyužívajú.

Dané usmernenie platí aj pre náš klub, ktorý svoju činnosť vykonáva v bazénoch Základnej školy Pankúchova 4 a Základnej školy Holíčska 50.

Z uvedeného dôvodu Vám v prílohe prikladáme opravenú ponuku našich kurzov plávania, ktorá upravuje ceny kurzov plávania s ohľadom na ich začiatok až k 21. 9.2020.

Žiadame Vás, aby ste zatiaľ neuhrádzali akékoľvek príspevky na činnosť a počkali s tým až na spustenie našej činnosti!

Po spustení kurzov budeme zároveň priebežne kontaktovať všetkých tých,  ktorý si preniesli preplatky z kurzu 2. - 6. / 2020. Až vtedy budeme totiž vedieť určiť výšku doplatku resp. preplatku s ohľadom na cenu kurzu 9/2020 - 1/2021!

Prajeme úspešný začiatok školského roka a po 6 mesiacoch sa už veľmi tešíme sa na naše opätovné otvorenie činnosti :)

 

 « späť