Potvrdenie prihlášok / Entry confirmation

Na XXI. ročník medzinárodného plaveckého míting ORCA CUP 2019 sa prihlásilo 1188 plavcov /rekord podujatia/ z 8 krajín: AUT-CZE-HUN-RUS-SLO-SRB-SVK-UKR.

1188 swimmers from 8 countries will participate in the XXI. Orca Cup / record events/ : AUT-CZE-HUN-RUS-SLO-SRB-SVK-UKR.

 

Info:

Odhlášky / Withdrawals:

Termín pre zaslanie odhlášok zo súťaže je do 23.4.2019 do 8:00. Odhlášky po tomto termíne budú spoplatnené ako prijaté štarty

Due date for withdrawals is April 23rd, 2019 08:00 hours. After this deadline, all entered entries must be paid for

 

Štartovné / Entry fee:

6€/štart

Štartovné musí byť zaplatené bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej Plaveckým klubom ORCA Bratislava. Faktúry budú vystavené 24.4.2019. Každý účastník (národná federácia, klub alebo oddiel) sa musí preukázať dokladom o zaplatení štartovného. Doklad o zaplatení štartovného zašlite emailom na orcacup@orcabratislava.sk alebo ho predložte pri prezentácii.

názov účtu: Plavecký klub ORCA Bratislava

číslo účtu v tvare IBAN: SK90 0200 0000 0023 0905 3257

BIC:SUBASKBX

text: skratka klubu

 

6€ / entries

The payment of the entry fee mustbe done via bank transfer upon receiving the invoice from Swimming club ORCA Bratislava. The invoice will be issued on April 24rd, 2019. Each participant (National Team, or Club) must provide proof of payment of the start fee. The proof maybe sent via email to orcacup@orcabratislava.sk or during the presentation before competition.

accountname: Plavecký klub ORCA Bratislava

bank accountnumber IBAN: SK90 0200 0000 0023 0905 3257

BIC:SUBASKBX

text: messagefor recipient

 

Tréning / Training session:

25.4.2019 od 18:00-20:00. Tréning je otvorený pre všetkých účastníkov XXI. ročníka ORCA CUP.

25.4.2019 from 18:00-20:00. The training is open to all participants.

 

Vyplavávací bazén / Warm-downvenue:

Krytá plaváreň Pasienky, Junácka 4, 831 03 Bratislava 25m bazén, 4 dráhy, hladké steny:

26.4.2019 a 27.4.2019:                      9:30-12:30, 17:00-18:30

28.4.2019:                                          9:30-12:30

Swimming pool Pasienky, Junácka 4, 831 03 Bratislava, Slovakia indoor 25m pool, 4 lanes, smooth turning walls:

26.4.2019 and 27.4.2019:                  9:30-12:30, 17:00-18:30

28.4.2019:                                          9:30-12:30

 

 « späť